Uthyrning i andra hand

Styrelsen följer bostadsrättslagen vid uthyrning av lägenheter och för att få godkänt på en andrahandsuthyrning krävs beaktansvärda skäl, som exempelvis tillfälligt arbete, studier på annan ort eller militärtjänstgöring.

Du ansöker skriftligen till styrelsen (brev eller mail ställt till ordföranden). Styrelsen lämnar sedan skriftligt besked om din ansökan har beviljats eller inte.

Din ansökan ska innehålla:

  • Namn på medlemmen
  • Namn på hyresgästen (juridiska personer accepteras inte)
  • Planerad uthyrningsperiod (max ett år i taget beviljas)
  • Kort beskrivning av anledningen till uthyrningen

Den som hyr ut i andra hand utan styrelsens godkännande riskerar att förverka sin bostadsrätt. Denna regel finns på grund av att det är viktigt för föreningen att ha överblick över vilka som bor bland dess medlemmar och för att det är viktigt att känna till att systematisk andrahandsuthyrning inte förekommer. Tänk på att det är du som lägenhetsinnehavare som är hyresvärd för din hyresgäst och att det är du som är skyldig att betala avgift till föreningen.