TV, telefoni och Internet

Anslutning finns för öppen fiber från Skanova, Via Skanova kan bredband och TV beställas. Bostadsrättshavarna ansvarar själva för abonnemang för telefon/bredband/TV.