Om Brf Björklunden 14

Brf Björklunden 14 i Björknäs är en Bostadsrättsförening i Saltsjö-Boo, Nacka kommun. Totalt omfattas föreningen av 2 stycken radhusbyggnader med 14 stycken bostadslägenheter uppförda 2019-2020. Till varje bostadslägenhet disponeras omkringliggande tomt att av respektive bostadsrättshavare. Bostadsrättshavaren har skötselansvar för omkringliggande tomt. Adresserna är Hjortängsvägen 22 A-H samt Björknäs Skolväg 8 A-F, 132 44 Saltsjö-Boo.