Krisberedskap

Ansvar

De tre grundprinciperna

En viktig del i svensk krishantering är vad som brukar kallas de tre grundprinciperna.

Ansvarsprincipen

Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en krissituation. Det betyder att det är den vanliga sjukvården som har hand om vården även vid en kris, att kommunerna sköter skola och äldreomsorg och så vidare.

Likhetsprincipen

Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så långt det är möjligt. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen

En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Det är alltså i första hand den drabbade kommunen och den aktuella regionen som leder och arbetar med insatsen. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med statliga insatser.

BRF:ens ansvar

När en bostadsrättsförening drabbas av en kris är det styrelsen som är ansvarig för att hantera den. Det kan innebära att många beslut måste fattas snabbt, ibland med otillräcklig information. I en sådan situation är det lätt att glömma bort viktiga saker som måste göras eller att bli handlingsförlamad för att man inte vet vad man ska göra, något som riskerar att göra krisen ännu värre.

För att undvika sådana problem och göra krishanteringen enklare och smidigare, är det bra om styrelsen redan i förväg har tänkt igenom vilka olika sorters kriser som kan uppstå och hur man bör hantera dem.

Information

2018 skickade MSB ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till 4,9 miljoner hushåll i Sverige på uppdrag av regeringen. Syftet är att vi ska bli bättre förberedda på följderna av t ex extremt väder, it-attacker eller militära konflikter. På mittuppslaget finns en checklista med tips för att ordna mat, vatten, värme och kommunikation om samhället inte fungerar som vanligt.

Om du är förberedd bidrar du till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning. Broschyren Om krisen eller kriget kommer är en bra första informationskälla, du hittar den här:

Webbplatser med mer information

krisinformation.se
msb.se
smhi.se
dinsakerhet.se

Viktiga telefonnnummer

SOS Alarm, i nödsituation vid fara för liv, egendom eller miljö. Här når du ambulans, läkare, räddningstjänst, polis och socialjour112
Information om olyckor och kriser. Här kan du både få information och lämna information.113 13
Polisen, ej nödsituation (även tipstelefon)114 14
Södertörns brandförsvarsförbund08-721 22 00
Värmdö RäddningstjänstVxl: 08-454 87 00
Direkt: 08-454 83 23
Sjukvårdsrådgivning1177
Nacka Vårdcentral08-123 408 70
Värmdö Vårdcentral08-410 63 110
Gustavsbergs Vårdcentral08-718 73 20
Socialjour08-570 307 20
Boo EnergiVxl: 08-747 51 70
Jour: 070-428 88 88

Skyddsrum

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast.

Om man inte hittar ett skyddsrum i sin närhet är rådet att hitta ett annat skyddande utrymme till exempel en källare, tunnel eller tunnelbanestation.

Alla hus där det finns skyddsrum ska vara märkta med skyddsrumsskylt på fasaden.

Hitta skyddsrum

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, är ett system för att varna människor om att något allvarligt har hänt som omedelbart hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.

Systemet består av meddelanden i radio och tv, som ibland föregås av utomhussignalen ”Viktigt meddelande”, samt en server som uppdaterar internet och appar.

VMA används vid:

 • olyckor och allvarliga händelser, till exempel gasutsläpp eller brand med giftig rök
 • svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner, till exempel nedfall av radioaktiva ämnen eller problem med att nå 112
 • krishantering inför och i samband med extraordinära händelser, till exempel förestående dammhaveri eller sabotage mot dricksvattenförsörjningen

Regler för förvaring av brandfarliga varor

Om du har brandfarliga produkter hemma
 • Förvara alltid brandfarliga vätskor i originalförpackningen, på ett säkert ställe där de är oåtkomliga för barn.
 • Ha så lite brandfarliga vätskor och gaser som möjligt hemma.
 • Se till att ha brandsläckare och brandfilt hemma om en brand skulle inträffa.
Brandfarliga varor i flerbostadshus
 • Inne i en lägenhet får du ha gasolbehållare som rymmer max fem liter. Du ska inte ha fler gasolbehållare hemma än vad du behöver. Det normala behovet i ett hushåll anses vara en behållare som används och en i reserv. Detta gäller även på inglasade balkonger. 
 • Du får ha max 60 liter gasol hemma. Om du har behov av att ha mer än detta hemma måste du söka tillstånd hos kommunen.
 • Inne i en lägenhet bör du ha högst tio liters behållare brandfarlig vätska. Detta gäller även på inglasade balkonger. 
 • På en öppen balkong får du förvara större gasolflaskor som innehåller max 30 liter vardera. På balkongen kan du också förvara högst 25 liters behållare med brandfarlig vätska. Det är bra om du förvarar flaskorna i ett ventilerat plåtskåp för att skydda dem mot väder och vind. 
 • Tillståndsgränsen för brandfarlig vätska är 100 grader för vätskor med låg flampunkt (under 30 grader).
 • Du får inte förvara gasol, brandfarliga vätskor eller sprayburkar på vinden och i källarförråd.
 • I garage för flera hushåll är det förbjudet att förvara gasol. Det är även förbjudet att förvara brandfarlig vätska men det är tillåtet att förvara fordon med tank, reservdunk i bilen och sprayburkar om inga obehöriga kan komma åt dem.
 • Du får inte förvara brandfarliga varor i garage i flerbostadshus.
Brandfarliga varor i villa, radhus och fritidshus
 • Inomhus i villa, radhus och fritidshus får du, utan tillstånd från kommunen, förvara högst två  gasolbehållare som är mindre än 30 liter vardera. Dessa ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme. Håll utrymmet fritt från material som lätt brinner, till exempel tyg, papper och kartonger. 
 • Du får ha max 60 liter gasol hemma. Om du har behov av att ha mer än detta hemma måste du söka tillstånd hos kommunen.
 • Brandfarliga vätskor och sprayburkar får inte förvaras på vinden. Om du har en välventilerad källare kan du förvara brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser och sprayburkar där.
 • Du får förvara högst två behållare gasol mindre än 30 liter i ett förråd, avskilt från bostaden som är ventilerat och håller brandklass EI 30, vilket betyder att konstruktionen är brandtät och isolerande under 30 minuter.
 • Du får förvara högst två gasolbehållare mindre än 30 liter i vardera (utan tillstånd), brandfarliga vätskor, sprayburkar och tio liter annan brandfarlig gas, till exempel högst fem liter acetylen, i ditt garage om det är ventilerat och brandtekniskt avskilt från bostadsdelen.
 • Om du förvarar brandfarliga varor i ditt garage måste de vara skyddade mot påkörning.

Teknisk information

 • Hur stänger man av ventilationen i Nibe F370 (vid till exempel VMA)
 • Hur maximera man ventilationen i Nibe F370 (vid värmebölja)
 • Hur fungerar brandstegen?

Tappställen för vatten

Nacka kommun
Värmdö kommun