Felanmälan och jour

Felanmälan och jour

Föreningen har tecknat ett förvaltningsavtal med Fastum Teknik för att hantera felanmälan och fastighetsjour. Till felanmälan kan anmälas sådant som ingår i föreningens ansvar ensligt stadgarna och till jouren kan anmälas sådant som är akut och riskerar att skada våra hus.

Vill du anlita Fastum för fel som du som bostadsrättsinnehavare ansvar för går det bra att beställa detta från Fastum mot fast kostnad.

Alla tjänster nås på samma nummer: 90 220

På jourtid blir du vidarekopplad till fastighetsjouren.

Det går även bra att anmäla fel eller beställa tjänster dygnet runt via formulär på Fastums hemsida. (https://www.90220.se/sidor/bj%C3%B6rklunden-14)

Vid akuta fall, exempelvis vattenskador/läckage, är det viktigt att den person som upptäcker skadan själv första försöka stoppa exempelvis läckan. Därefter ska en felanmälan göras enligt ovan. Detta måste ske i tidigt skedde då vi måste informera den ansvariga installatören om fel, samt lyfta de tillkomna följdskadorna. Lägenhetsinnehavare skall även anmäla skadan till eget försäkringsbolag.

Garantifel

I de fall ni som innehavare/beställare av lägenhet finner fel alternativt brister behöver dessa anmälas till KvalitetsBygg AB. Inkomna ärenden hanteras i turordning. Felanmälningar genomför ni på https://www.kvalitetsbygg.se. I det högra hörnet är länken markerad med röd ruta.

När du klickat på Felanmälan får du upp följande sida. Till vänster längst ner finner du länken till formuläret för din felanmälning. Länken är markerad med en röd fyrkant. Efter att du skapat ett ärende kan du följa det tills det är åtgärdat.


KvalitetsBygg’s eftermarknad följer de allmänna bestämmelser för entreprenadform ABT06.

  • Inom sex (6) månader fr o m överlämning skall samtliga brister anmälas.
  • Efter sex (6) månader reklameras väsentliga fel av funktion, dvs större anmärkningar på byggnationsfunktioner.
  • Efter 2 år genomförs en s.k. garantibesiktning där samtliga fel som framträtt under garantitiden ses över.