Fastigheterna

Beteckning: Björknäs 1:221 samt Björknäs 1:460
Kommun: Nacka
Adress: Hjortängsvägen 22 A-H samt Björknäs Skolväg 8 A-F, 132 44 Saltsjö-Boo
Upplåtelseform, fastighet: Äganderätt
Bostadsrättsform: Äkta Bostadsrättsförening
Markareal: 4 638 kvm varav 2 894 kvm avser Björknäs 1:221 och 1 744 avser Björknäs 1:460
Detaljplan: Utanför detaljplan
Bygglov: Finns, B 2018-001611 samt B 2019-000338
Gemensamhetsanläggning: Saknas
Servitut: Saknas