Länk till mötet inför 2-årsbesiktningen

Här är länken till mötet inför 2-årsbesiktningen: Länk till Teams-möte.

Mötet börjar måndag den 21 november kl 19. Efter mötet kommer en sammanfattning mailas ut till samtliga boende. Boende som skickat in iakttagelser kommer även få en lista på dessa utdelade per post. Hittar ni ytterligare fel ni vill få bedömda utöver dessa är det viktigt att ni meddelar detta vid besiktningstillfället.