Informationsbrev till medlemmar i BRF Björklunden 14 i Björknäs 2022 nr 8 

Fuktmätning 

Alla boende har fått ta del av utfallet från sin lägenhet vad gäller fuktmätningen som Ocab genomförde den 26 augusti. Styrelsen har därefter gjort en gemensam felanmälan för föreningen och krävt att eftermarknad återkommer med en åtgärdsplan.  

Rengöring av dräneringsrör i kylskåp 

Vi rekommenderar alla boende att se över och rengöra dräneringsröret i era kylskåp. Vi har ett fall där det tyder på att dräneringsröret blivit igensatt och överflödsvätska har orsakat fuktskador på golv och väggar intill kylskåpet.  Det finns speciella rengöringsanordningar för att göra detta, men det är också möjligt att ta bort blockering eller smuts med en bomullspinne.  

Mark vid Björknäs skolväg 8F 

I enlighet med motion vid ordinarie stämma 2022 har nyttjanderätten till den tidigare gemensamma ytan bredvid Björknäs skolväg 8F upplåtits till lägenhetsinnehavare vid Björknäs skolväg 8F till en summa av 150 000 kr per den 19 augusti.  

Gemensamma ytor 

Arbete pågår för närvarande med att ta in offerter för stenläggning mellan våra fastigheter samt för planteringar/iordningsställande av våra gemensamma ytor.  

Underhållsplan  

Styrelsen kommer inom kort träffa representanter från Fastum för att ta fram en underhållsplan. I samband med detta kan vi komma att gå runt fastigheterna för översyn. Datum för detta kommer informeras senare. 

Höststädning 

Datum: Söndagen den 18 september 

Från: kl 9.30 

Plats: Vi träffas vid parkeringen på Hjortängsvägen 22 

Efter en lyckad vårstädning vill styrelsen välkomna alla medlemmar till en höststädning av våra gemensamma utomhusytor. Ett bra tillfälle för oss alla att träffas och tillsammans bidra till en fin miljö. Ta gärna med egna redskap som inte finns i föreningens regi för att ex. rensa ogräs 

Planerade aktiviteter att göra under städdagen:  

  • Klippa ned ängssådd  
  • Rensa ogräs från parkeringsplatser och övriga grusade ytor 
  • Städa gemensamma ytor (grenar, kottar, skräp etc) 
  • Kratta iordning grusade ytor 
  • Klippa buskar 
  • Montera redskapshållare vid sopstationer 

Styrelsen ordnar med korvgrillning och dryck! 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *