Informationsbrev till medlemmar i BRF Björklunden 14 i Björknäs 2022 nr.6

Fuktmätning 

Inom en relativt kort tidsperiod har det uppkommit fuktskador i två separata radhus på Hjortängsvägen. I ett av fallen hittades även mögel på nedre plan varför styrelsen har beslutat att ta in en konsult för att genomföra fuktmätningar i samtliga radhus. Ni kan redan nu se efter om ni har ojämnheter i golvets struktur (att det exempelvis är vågigt) vilket kan vara en indikation på fukt. Ytterligare information om detta kommer skickas ut till samtliga medlemmar .  

Byggherrens kvarvarande åtaganden 

Gemensamma ytor

Gästparkeringen och sopstationen på Björknäs skolväg 8 är äntligen färdigställd. Tyvärr har någon redan kört in i ställningen runt sopkärlen så att den nu lutar något, detta kommer att åtgärdas. Om du vet något om händelsen får du gärna kontakta styrelsen. 

Ligusterhäckar 

Trädgårdsmästaren har den 18/1 varit på plats och forslat bort dom döda buskarna som legat mellan fastigheterna. Senaste informationen är att dom löpande kommer genomföra planteringar när väderförhållandena tillåter.  

Installation av snörasskydd 

Snörasskydden installerades enligt plan och finns nu på samtliga radhus, observera dock att det fortfarande kan rasa mindre mängder snö från taken. 

Snöröjning 

Lördagen den 8 januari utfördes en snöröjning utan att entreprenören Timle Bygg AB fick ett godkännande av styrelsens kontaktperson (Hanna Holmberg). Arbetet var bristfälligt och dessutom vältes ett av parkeringsstaketen utan åtgärd från snöröjaren som var på plats. Föreningen betalar givetvis inget för detta tillfälle då arbetet inte skedde i enlighet med den överenskommelse som finns. Justering av avtalet har gjorts för att ytterligare anpassas efter föreningens markförhållanden och behov.  

Styrelsen bedömer att föreningen behöver ha ett snöröjningsavtal för tillfällen då det kommer större snömängder som skapar framkomlighetsproblem samt för effektiv halkbekämpning på större ytor. 

Snöröjning vid infart och sopstationer 

Efter en förfrågan via föreningens Facebook-grupp har många boende visat intresse för att själva sköta snöröjningen vid sopstationerna samt eventuell snövall som bildas vid infarterna när kommunen plogar. För detta har styrelsen köpt in två större samt två mindre snöskyfflar som primärt kommer förvaras vid sopstationerna.  

Bullerskydd väg 222 – förtydligande 

I förra informationsbrevet meddelade vi att föreningen tagit del av resultatet för Trafikverkets inventering av bullernivåer i samband med Projekt Väg 222 Nya Skurubron. Slutsatsen är att våra två fastigheter inte erbjuds bullerskyddande åtgärder. I den fortsatta dialogen med Vägverkets projektledare fick vi följande förtydligande: 

“Eftersom radhusen i er förening är nybyggda så ska byggherren redan i projekteringen av husen ha tagit hänsyn till bullernivåerna och använt sådan utformning och material (fönster, fasad, etc.) som gör att man klarar gällande bullerkrav. 

En inventering av Trafikverket skulle därmed inte kunna föreslå några ytterligare åtgärder än det som redan bör vara byggt.” 

Beslutet har således inget att göra med det kommande bullerskyddet som ska byggas vid väg 222. 

Ordinarie stämma 2022 avseende året 2021 

Den ordinarie stämman planeras att hållas i april i samma lokal som extrastämman, dvs Björknäs kyrkan. Fundera på om du vill skicka in en motion eller kontakta styrelsen om du har andra önskemål att föra fram. Kallelse kommer att skickas ut i sedvanlig ordning. 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *