Informationsbrev till medlemmar i BRF Björklunden 14 i Björknäs 2021 nr.4

Byggherrens kvarvarande åtaganden 

Gemensamma ytor 

Samtliga garanti-planteringar är genomförda av DreamYard  och på ytan mellan fastigheterna finns nu fyra bärbuskar (svart- och röda vinbär, amerikanska blåbär samt krusbär) och tre bladbuskar. Det  kvarstår fortfarande arbete vid båda gästparkeringarna och sopstationen på Björknäs skolväg. Tyvärr drar arbetet ut på tiden och styrelsen har löpande kontakt med entreprenören för att få till ett färdigställande av dom sista åtgärderna. Senast har man utlovat att arbetet ska vara klart vecka 40. 

Ligusterhäckar 

Styrelsen har fått bekräftat att buskarna planterats bristfälligt och inväntar fortfarande vidare åtgärd från byggherren för att byta ut dom skadade och döda partierna.  Dock finns en tvist hos entreprenörerna om vilket bolag som ska bekosta åtgärden varför det fortsätter att dra ut på tiden och styrelsen  behöver kontinuerligt driva på frågan framåt med KvalitetsBygg. 

Felanmälan 

Kom ihåg att i de fall ni finner fel alternativt brister i ert boende behöver dessa anmälas till KvalitetsBygg AB. Inkomna ärenden hanteras i turordning. Felanmälningar genomför ni på https://www.kvalitetsbygg.se. KvalitetsByggs eftermarknad följer de allmänna bestämmelser för entreprenadform ABT06. 

  • Efter sex (6) månader reklameras väsentliga fel av funktion, dvs större anmärkningar på byggnationsfunktioner. 
  • Efter 2 år genomförs en s.k. garantibesiktning där samtliga fel som framträtt under garantitiden ses över. 

Instruktioner för hur du gör en felanmälan finns även på föreningens hemsida Felanmälan – Brf Björklunden 14 i Björknäs (bjorklunden14.se) 

Sprickor i fasaden 

Det har kommit till styrelsens kännedom att vissa lägenheter har sprickor i fasaden vid fästena till utrymningsstegen. Kontrollera gärna hur det ser ut på er fasad och upprätta en felanmälan till KvalitetsBygg enligt informationen ovan. 

Markiser 

Hittills har en av våra medlemmar fått in en offert från Markisfabriken på 73 250 kr per lägenhet. Initialt har styrelsen beslutat om att dom färgkoder som godkänns är fasadfärgerna dvs. mörkgrå alternativt ljusgrå. Hör gärna av dig till styrelsen om du också är intresserad av att hjälpa till med att ta in ytterligare offerter. 

Tomtgränser 

I dagsläget finns den en viss outnyttjad yta av varierande storlek på dom flesta tomterna bakom häckplanteringarna i angränsning mot grannfastigheter alternativt kommunal mark. Styrelsen har därför beställt ett mätuppdrag från Nacka kommun för att tydliggöra var fastighetsgränsen går. Kommunens lantmäterienhet kommer inom kort komma och märka ut gränsen, framförallt avser det gränsen för boende på Hjortängsvägen 22A-H som behöver klargöras. 

Att buskarna och gräsmatta inte planterades hela vägen fram till fastighetsgränsen har Derome motiverat med att man vill bevara viss växtlighet som insynsskydd.  

Extrastämma 

Vi har bedömt att det finns behov av en extrastämma innan den ordinarie stämman nästa år, detta för att hinna planera och genomföra eventuella projekt som medlemmarna beslutar om. Några områden ni gärna får fundera kring är följande och skicka in era synpunkter är: 

  • Gemensamma ytor (ex. avgränsning mot grannfastigheter staket/plantering, belysning, övriga planteringar etc)  
  • Riktlinjer för nyttjande av mark fram till tomtgräns. 
  • Investering i brevlådor med lås 
  • Investering i snörasskydd på baksidan av båda radhuslängorna 
  • Övriga synpunkter 

Utifrån era synpunkter planerar styrelsen att arbeta fram olika motioner för omröstning som bifogas tillsammans med kallelsen till extrastämman. Du kan också skicka in en egen motion som presenteras på stämman. 

Om ett ärende inte är upptaget i kallelsen får man inte besluta om det vid stämman. Kallelsen skickas senast två veckor innan stämman, skicka gärna in dina synpunkter redan nu. 

Använd detta formulär för att lämna din motion.

Kontakta gärna styrelsen om ni har några frågor eller funderingar kring ovan. Använd i första hand styrelsemailen styrelsen@bjorklunden14.se. 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *