Informationsbrev till medlemmar i BRF Björklunden 14 i Björknäs 2021 nr.3

Vattenavläsning  

Styrelsen har efter en dialog med Nacka Vatten och Avfall beslutat att vattenförbrukningen ska faktureras enligt en schablonkostnad om 500 kr/månad/lägenhet. Detta gäller från den 1 april tills vidare. Hittills har ingen fakturering för vattenförbrukning skett över huvud taget vilket innebär att det initialt kommer vara några månader med högre kostnad för varje hushåll.  

Alternativet till schablonkostnad är att fakturering sker enligt faktisk förbrukning, detta skulle medföra en viss kostnad för föreningen för administration och avläsning, samt behov av momsregistrering då Skatteverket beslutat att bostadsrättsföreningar måste redovisa moms för individuell mätning av vatten. Eventuellt ändring från schablon till faktisk förbrukning hanteras på ordinarie stämma. 

Byggherrens kvarvarande åtaganden 

Gemensamma ytor 

DreamYard arbetar för närvarande med att utföra dom slutliga garantiåtgärderna åt föreningen, vilket innefattar iordningställande av planteringar på gemensamma ytor (ängssådd och vissa bärbuskar), spaljé vid soptunnor på Björknäs skolväg, markering av p-platser, samt vissa andra mindre åtgärder. När arbetet är slutfört är det upp till oss medlemmar att fundera över och besluta hur vi vill att det ska se ut framöver på våra gemensamma ytor. Framtida investeringar kommer bekostas av föreningen. En extrastämma planeras att hållas till hösten med sedvanlig kallelse då vi gärna ser att ni skickar in era förslag och idéer. 

Ligusterhäckar 

Som alla säkert noterat ser det på många ställen väldigt tråkigt ut med många döda buskar. Med anledning av detta har styrelsen träffat den trädgårdsmästare som var med och planterade våra häckar för en besiktning. Sammantaget anses en kombination av frostskador och dåliga jordförhållanden vid plantering har orsakat den dåliga växten. Styrelsen har därefter inventerat antalet döda, avsaknad av, samt dåligt växande buskar för återrapportering till trädgårdsmästaren. 

Vi arbetar nu vidare för att samtliga rapporterade buskar ska bytas ut av entreprenören, observera dock att den bästa perioden för en lyckad plantering är i september/oktober (enligt trädgårdsmästaren).  

Utöver det vill vi vänligt påminna både barn och vuxna om att visa hänsyn till tomtgränser. Prata gärna med varandra om vad som känns okej samt hänvisa era besökare till att använda entrén på framsidan om det inte finns en annan naturlig väg in på tomten. Förhoppningsvis ska det räcka för att alla ska trivas tillsammans! 

Kontakta gärna styrelsen om ni har några frågor eller funderingar kring ovan. Använd i första hand styrelsemailen styrelsen@bjorklunden14.se, vid brådskande ärenden går det såklart även bra att ringa eller komma och knacka på hos någon av oss i styrelsen.  

Vi önskar er alla en fortsatt trevlig sommar! 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *