Informationsbrev till medlemmar i BRF Björklunden 14 i Björknäs 2021 nr.3

Vattenavläsning  

Styrelsen har efter en dialog med Nacka Vatten och Avfall beslutat att vattenförbrukningen ska faktureras enligt en schablonkostnad om 500 kr/månad/lägenhet. Detta gäller från den 1 april tills vidare. Hittills har ingen fakturering för vattenförbrukning skett över huvud taget vilket innebär att det initialt kommer vara några månader med högre kostnad för varje hushåll.  

Alternativet till schablonkostnad är att fakturering sker enligt faktisk förbrukning, detta skulle medföra en viss kostnad för föreningen för administration och avläsning, samt behov av momsregistrering då Skatteverket beslutat att bostadsrättsföreningar måste redovisa moms för individuell mätning av vatten. Eventuellt ändring från schablon till faktisk förbrukning hanteras på ordinarie stämma. 

Läs mer