Viktig information från Fastum

Din betalningsavi skickas nu till vår kundportal Fastum Direkt.

De skickas enligt den leveransmetod du väljer, de alternativ som finns är: SMS, E-post, E-faktura* och Kivra. Om val av leveransmetod uteblir kommer din avi att skickas i pappersform. Tar du idag emot våra utskick via Kivra och även fortsättningsvis önskar det, måste du aktivt välja Kivra i fastumdirekt.se.Om du idag har E-faktura behöver du endast göra ett val om du önskar byta från E-faktura.

Oavsett vilken leveransmetod du väljer hittar du alltid din betalningsavi på fastumdirekt.se.

Läs mer