Informationsbrev till medlemmar i BRF Björklunden 14 i Björknäs 2021 nr.1

Sommaren är på antågande och nu har säkert dom flesta kommit till rätta i sina nya boenden. Vi i styrelsen hoppas att ni trivs lika bra som vi gör och ser fram emot att förvalta föreningen i enlighet med medlemmarnas intressen. En överlämning från interimsstyrelsen hos Restate kommer ske inom kort då vi fullt ut tar över styrelsearbetet.

Vid årsstämman valdes fyra styrelseledamöter och tre suppleanter till föreningens styrelse. Det första styrelsemötet hölls den 21 april, då utnämndes Daniel Carlsson till föreningens ordförande. Han kommer tillsammans med styrelseledamöter Andreas Johansson och Hanna Holmberg samt suppleanter Amanda Forsell, Peter Myrefjord samt Sonny Ragnerstam sköta styrelsearbetet i föreningen. Igor Cavkos som också valdes in som ledamot har på egen begäran bett om utträde ur styrelsen.

Kontaktuppgifter till styrelsen

AdressTelefonnummerMailadress
Ordförande
Daniel Carlsson
Hjortängsvägen 22D072-580 21 09  daniel.carlsson@bjorklunden14.se
Styrelseledamot
Andreas Johansson
Hjortängsvägen 22B070-779 83 19 andreas.johansson@bjorklunden14.se
Styrelseledamot
Hanna Holmberg
Björknäs skolväg 8F072-395 36 26hanna.holmberg@bjorklunden14.se
Suppleant
Amanda Forssell
Hjortängsvägen 22C076-319 24 46amanda.forssell@bjorklunden14.se
Suppleant
Peter Myrefjord
Hjortängsvägen 22E0709- 547 547peter.myrefjord@bjorklunden14.se
Suppleant
Sonny Ragnerstam
Björknäs skolväg 8D076-623 03 45sonny.ragnerstam@bjorklunden14.se

Samtliga i styrelsen nås även på den gemensamma mejlen styrelsen@bjorklunden14.se, använd denna i första hand om du vill komma i kontakt med oss så att vi kan säkerställa att ditt ärende hanteras.

Byggherrens kvarvarande åtaganden

I samband med årsstämman nämndes att det finns behov av att reda ut vilka åtagande som kvarstår för Derome. Styrelsen har kontaktat ansvarig hos byggherren och kommer inom kort träffas för att göra en rundvandring och yttre genomgång på fastigheterna.

Fastighetsjour

Derome har tecknat ett ramavtal med jourföretaget Dygnets Fastighetsjour som nyttjas i de fall det uppstår akuta fel kopplat till bland annat VVS, värme och el på fastigheten. Mer information finner ni på  www.dygnet.se

Jouren nås på följande telefonnummer:

Kontorstid: 08-31 65 80

Jourtid: 08-18 70 00

Facebooksida

Föreningen har startat en facebook-grupp som heter BRF Björklunden 14 i Björknäs, gruppen hittar ni om ni söker på www.facebook.com/groups/bjorklunden14. Gruppen är till för föreningens medlemmar och ska förhoppningsvis bidra till vår gemenskap och underlätta om man vill komma i kontakt med grannar.

Planteringar

Ligusterhäckar

Runt våra fastigheter har det planterats ligusterhäckar. Under våren är det bra att gödsla häcken, den extra näringen gynnar tillväxten och du får en tät och fin häck snabbare. Liguster klarar att beskäras hårt och första gången ska du klippa ner den till ca 30 cm ovan mark. Då får du många nya skott och häcken blir tät hela vägen nerifrån och upp. Häcken behöver sedan klippas två gånger årligen och då både på bredden och höjden. Klipp gärna häcken så att den blir något smalare upptill, då underlättar du för solens strålar att nå häckens nedre del och på så vis får du en vackrare och grönare häck.

Äppelträd

Alla trädgårdar har ett nyplanterat äppelträd som också mår bra av att beskäras. Första året rotar sig trädet och då behöver du inte beskära så mycket. Andra året börjar du att forma kronan. Information om hur du beskär ditt äppelträd finns exempelvis på https://www.blomsterlandet.se/tips-rad/tradgard/frukttrad/beskarning-av-appeltrad

Vänliga hälsningar Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *